Polityka prywatności

1. Nasza polityka prywatności

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działalności i udostępniania Usług naszym użytkownikom. Akceptując nasz Regulamin (a w przypadku niektórych jurysdykcji akceptując niniejszą politykę prywatności), potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie niniejszej polityki, w tym sposobów i powodów wykorzystywania Twoich danych. Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili lub przetwarzali Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce, nie korzystaj z Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani zasady lub praktyki dotyczące prywatności naszych członków, witryn obsługiwanych za pośrednictwem platformy Steach, witryn stron trzecich ani aplikacji stron trzecich.

Regulamin Steach wymaga, aby wszyscy właściciele kont mieli ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie poniżej 18. roku życia i powyżej 13. roku życia mogą korzystać z Usług Steach tylko pod warunkiem dysponowania zezwoleniem i pod bezpośrednim nadzorem właściciela konta. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą korzystać z Usług. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone przez osoby niepełnoletnie na Twoim koncie. Nie prowadzimy świadomie „sprzedaży” danych osobowych osób niepełnoletnich zgodnie z definicją tego terminu określoną w mających zastosowanie przepisach prawa. 

Korzystając z Usług przyjmujesz do wiadomości, że Łukasz Jaruzal Consulting będzie wykorzystywać Twoje dane w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Irlandii i innych krajach, w których prowadzi działalność. Pamiętaj, że przepisy i standardy dotyczące prywatności w określonych krajach, w tym prawa dostępu organów władzy do danych osobowych, mogą różnić się od obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania. Będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie do tych krajów, do których zgodnie z przepisami mamy prawo przekazywać dane osobowe. 

 

2. Informacje zgromadzone lub otrzymane

W trakcie świadczenia Usług gromadzimy lub otrzymujemy dane osobowe na kilka różnych sposobów. Dane osobowe należące do kategorii opisanych poniżej otrzymujemy z następujących źródeł: bezpośrednio od Ciebie, na przykład w trakcie rejestracji lub poprzez formularze, które wypełniasz; niebezpośrednio od Ciebie, w oparciu o Twoje działania i interakcje z naszymi Usługami lub z urządzenia albo przeglądarki, za pośrednictwem których korzystasz z naszych Usług; od naszych dostawców i usługodawców zapewniających Łukasz Jaruzal Consulting usługi, z którymi możesz wejść w interakcję (np. usługi związane z płatnością i obsługą klienta), oraz od naszych zewnętrznych partnerów reklamowych i marketingowych. Często to Ty wybierasz dostarczane informacje, ale czasami wymagamy określonych danych, aby móc świadczyć Usługi. Steach wykorzystuje otrzymane i zgromadzone dane osobowe do celów opisanych w niniejszej polityce.

Rejestracja, konfiguracja konta, korzystanie z Usług: Aby korzystać z Usług, musisz podać ważny adres e-mail. Jeśli zarejestrujesz się, musisz podać nazwę powiązaną z Twoim kontem. Nazwę tę możesz zmienić za pomocą ustawień konta. Musisz podać te informacje, abyśmy mogli świadczyć Ci Usługi. Do świadczenia przez nas danej usługi mogą być konieczne dodatkowe informacje, takie jak nazwa sklepu, dane rozliczeniowe i dane dotyczące płatności (w tym kontakt do rozliczeń, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej), numer telefonu i/lub adres pocztowy.  Zarówno od kupujących, jak i sprzedawców Steach wymaga tych informacji w celu udostępnienia Usług (w tym weryfikacji własności konta, zwalczania oszustw i nadużyć, zachowania zgodności z wymogami prawnymi czy finalizacji transakcji jako kupujący lub sprzedawca). Możemy przechowywać dane karty kredytowej i inne informacje podawane podczas realizacji transakcji w celach rozliczeniowych i związanych z płatnością, a także w celu przetworzenia transakcji. Kupujących z terenu UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu możemy poprosić i uwierzytelnienie metody płatności podczas składania zamówienia. Aby uwierzytelnić płatność, musisz odpowiedzieć na monit wystawcy Twojej karty i podać dodatkowe informacje, np. poprawną odpowiedź na pytanie, hasło lub kod. Steach może poufnie kontaktować się z poszczególnymi właścicielami sklepów w celu uzyskania dalszych informacji o ich sklepach lub przedmiotach oferowanych za pośrednictwem Usług. Może też poprosić kupujących o pewne informacje w celu zapewnienia zgodności z naszą polityką i obowiązującymi przepisami. Aby móc korzystać z niektórych produktów lub usług na Steach, może być konieczne złożenie zgłoszenia; informacje podane w zgłoszeniu nie będą wyświetlane publicznie i będą wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie przez Steach i naszych dostawców usług, chyba że określono inaczej.

Profil: W związku ze swoim kontem i aktywnością możesz podać imię i nazwisko oraz inne dane osobowe (takie jak data urodzenia, płeć, lokalizacja). Informacje te można edytować lub usuwać w ustawieniach konta. Nazwa powiązana z kontem (którą możesz zmieniać w ustawieniach konta) jest publicznie wyświetlana i powiązana z Twoją aktywnością w Steach. Inni członkowie mogą wyświetlić datę Twojego dołączenia do serwisu; Twoje recenzje, oceny i informacje dotyczące ocenionych przez Ciebie produktów oraz powiązane zdjęcia kupionych lub sprzedanych produktów; Twoje informacje profilowe; produkty wystawione przez Ciebie na sprzedaż; strony i zasady Twojego sklepu; Twoje Ulubione, użytkowników obserwujących Cię i obserwowanych przez Ciebie; Twoje oferty sprzedanych produktów i liczbę sprzedanych produktów; Twoje komentarze opublikowane w naszych przestrzeniach społecznościowych oraz informacje, które udostępniasz za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Jeśli jesteś sprzedawcą, możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje informacje w celu uwzględnienia wzmianki o Tobie w materiałach marketingowych i popierających konkretne kwestie oraz do prezentowania Ciebie i Twojego sklepu na platformie oraz poza nią zgodnie z Warunkami korzystania.

Informacje zautomatyzowane: Gdy odwiedzasz Witrynę albo korzystasz z Aplikacji lub z pewnych funkcji Usług, Steach automatycznie pobiera i zapisuje informacje z Twojej przeglądarki lub Twojego urządzenia mobilnego, takie jak adres IP lub unikatowy identyfikator urządzenia, pliki cookie i dane dotyczące odwiedzanych stron oraz Twojego sposobu interakcji z nimi, aby umożliwić nam działanie i świadczenie Usług. Informacje te są przechowywane w plikach dziennika i są gromadzone automatycznie. Steach może również otrzymywać podobne informacje (np. adresy IP, informacje o działaniach podejmowanych na urządzeniu) za pośrednictwem urządzeń połączonych z Internetem rzeczy, takich jak asystent głosowy czy telewizor Smart TV. Możemy łączyć te informacje z Twojej przeglądarki lub Twojego urządzenia przenośnego z innymi informacjami, które my lub nasi partnerzy reklamowi lub marketingowi gromadzimy o Tobie, także między urządzeniami. Informacje te są wykorzystywane w celu zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa Usług oraz analizowania i poznawania sposobu funkcjonowania Usług w odniesieniu do członków i gości, a także w celu wyświetlania reklam, także między urządzeniami, oraz stworzenia bardziej spersonalizowanego środowiska Usług dla członków i odwiedzających.

Automatycznie gromadzimy też informacje dotyczące konkretnego urządzenia, gdy instalujesz nasze Usługi, uzyskujesz do nich dostęp lub korzystasz z nich. Mogą one obejmować model sprzętu, dane systemu operacyjnego, wersję aplikacji, wykorzystanie i debugowanie aplikacji, informacje o przeglądarce, adres IP i identyfikatory urządzeń. 

Dane od dostawców i usługodawców Steach: Otrzymujemy informacje o Tobie także od naszych dostawców i usługodawców. Dane te mogą obejmować informacje dotyczące kontaktu z obsługą klienta, płatności czy wysyłki oraz informacje udostępniane na forach Steach.

Dane od partnerów reklamowych i marketingowych: Zgodnie z opisem poniżej Łukasz Jaruzal Consulting otrzymuje informacje o Tobie od swoich partnerów reklamowych i marketingowych. Informacje te mogą obejmować dane dotyczące atrybucji przekazywane przez pliki cookie oraz tagi UTM znajdujące się w adresach URL w celu określenia, skąd użytkownik przeszedł do Steach, odpowiedzi na e-maile marketingowe i reklamy, odpowiedzi na oferty oraz informacje o odbiorcach pochodzące od partnerów, którzy uzyskali Twoją zgodę na udostępnianie Steach takich informacji.

Informacje o lokalizacji: Gromadzimy informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług do celów reklamowych i analitycznych, w celu dostarczania treści i ochrony Usług. Może to obejmować takie dane jak adres IP, informacje o przeglądarce (w tym osobach polecających), informacje o urządzeniu (takie jak IDFA i IDFV systemu iOS w ograniczonych celach innych niż reklamowe, AAID systemu Android oraz, jeśli funkcja ta zostanie przez Ciebie włączona, informacje o lokalizacji udostępniane przez urządzenie). Korzystając z Aplikacji, możesz zdecydować się na udostępnienie Steach swoich danych geolokalizacyjnych, aby korzystać z takich funkcji jak nasz rynek lokalny, mapy i sprzedaż osobista (choć nie musisz udostępniać tych danych). Kiedy sprzedajesz w Steach, możesz opublikować swoją lokalizację.

Uzyskujemy informacje o lokalizacji podane przez Ciebie w profilu lub adresie IP. Za Twoją zgodą możemy również określić lokalizację, korzystając z innych danych z Twojego urządzenia, takich jak dokładne informacje o lokalizacji z GPS lub informacje o sieciach bezprzewodowych lub przekaźnikach telefonii komórkowej w pobliżu Twojego urządzenia mobilnego. Wykorzystujemy i przekazujemy informacje o Twojej lokalizacji w celu oferowania funkcji oraz ulepszania i dostosowywania Usług, na przykład na potrzeby wewnętrznych analiz i monitorowania wydajności przez Steach; lokalizacji, wymagań regionalnych i zasad dotyczących Usług; treści lokalnych, wyników wyszukiwania i rekomendacji; usług wysyłki i mapowania oraz (przy użyciu nieprecyzyjnych informacji o lokalizacji) działań marketingowych. Jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie szczegółowych danych dotyczących lokalizacji, ale nie będziesz chcieć już dalej udostępniać nam tych danych, możesz wycofać zgodę na udostępnianie tych informacji za pośrednictwem ustawień Aplikacji lub urządzenia mobilnego. Niektóre nieprecyzyjne usługi lokalizacyjne, na przykład na potrzeby bezpieczeństwa i zasad lokalnych opartych na adresie IP lub przesłanym adresie, mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Witryny. Twoje dane geolokalizacyjne będziemy udostępniać stronom trzecim (takim jak nasi dostawcy map, płatności lub, w odpowiednim zakresie, usług reklamowych) wyłącznie w celu świadczenia Usług. Możesz również zdecydować się na włączenie funkcji dającej Aplikacjom dostęp do aparatu telefonu komórkowego w celu przesyłania zdjęć do Steach.

Informacje analityczne: Oprogramowanie do analizy danych wykorzystujemy w celu zapewniania funkcjonalności Witryny i Aplikacji oraz w celu doskonalenia Usług. Oprogramowanie to zapisuje takie informacje, jak częstotliwość korzystania z Aplikacji, co dzieje się w obrębie Aplikacji, zagregowane wykorzystanie, dane o wydajności, błędy aplikacji i informacje o debugowaniu oraz miejsce pobrania Aplikacji. Nie łączymy informacji przechowywanych w oprogramowaniu analitycznym z żadnymi danymi osobowymi, które podajesz w aplikacji mobilnej. 

Informacje od stron trzecich: Niektórzy członkowie lub odwiedzający mogą zdecydować się na połączenie z Steach lub zarejestrowanie konta Steach przy użyciu aplikacji zewnętrznej, takiej jak Facebook. Połączenie konta Steach z aplikacjami lub usługami firm zewnętrznych jest opcjonalne. Jeśli zdecydujesz się na połączenie konta z aplikacją firmy zewnętrznej, takie połączenie podlega warunkom zawartej przez Ciebie umowy z tą firmą zewnętrzną (w tym obowiązującym warunkom korzystania i polityce prywatności), a Steach może otrzymywać informacje z tej aplikacji. Możemy również gromadzić informacje dostępne publicznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu, na przykład w ramach komunikacji z Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Możemy wykorzystywać te informacje w ramach świadczenia Ci Usług. Możesz także udostępnić część swojej aktywności w Steach w niektórych sieciach społecznościowych połączonych z kontem Steach. Możesz w każdej chwili wycofać swoje zgody w ustawieniach konta. Niektóre aplikacje stron trzecich, z których korzystasz w celu utworzenia konta lub zalogowania się na nie, mogą oferować opcję rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości lub możliwość przekierowania tych wiadomości na inny adres e-mail. Jeśli nie będziemy mieli możliwości wysyłania Ci krytycznych wiadomości dotyczących konta, możemy zawiesić lub usunąć Twoje konto.

4. Wiadomości od Steach

Czasami firma Łukasz Jaruzal Consulting będzie musiała się z Tobą skontaktować. Takie wiadomości wysyłamy głównie e-mailem, za pośrednictwem wiadomości Steach lub telefonicznie. Możesz także wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych e-mailem lub za pośrednictwem wiadomości Steach w ustawieniach swojego konta lub klikając link pozwalający na rezygnację z subskrypcji, który znajdziesz w każdej otrzymanej wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. Aby mieć pewność, że otrzymujesz powiadomienia, gromadzimy pewne informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak dane systemu operacyjnego i informacje dotyczące tożsamości użytkownika. Każde konto musi również mieć przypisany poprawny adres e-mail do odbioru powiadomień. Steach może również skontaktować się z Tobą telefonicznie w celu zapewnienia pomocy członkowskiej lub w celach związanych z transakcjami, jeśli zażądasz, abyśmy do Ciebie dzwonili. Dodatkowo i za Twoją zgodą, jeśli jest ona wymagana mającymi zastosowanie przepisami prawa, Steach może wysłać Ci wiadomość SMS (lub podobną) albo skontaktować się z Tobą telefonicznie w celach zapewnienia obsługi klienta, przeprowadzenia badań lub otrzymania opinii albo dostarczenia informacji o produktach i funkcjach, które mogą Cię zainteresować. Możesz zaktualizować swoje preferencje dotyczące kontaktu w ustawieniach konta.

Niektóre wiadomości od Steach są związane z usługami i są niezbędne dla członków i użytkowników, którzy realizują transakcje jako gość. Potwierdzasz i wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Steach e-maili i wiadomości Steach, które nie mają charakteru marketingowego, w tym wiadomości dotyczących transakcji, Twojego konta, bezpieczeństwa lub zmian w produktach. Przykłady wiadomości dotyczących usług obejmują potwierdzenie adresu e-mail / powitalną wiadomość e-mail po rejestracji konta, powiadomienie o zamówieniu, informacje o dostępności usług, informacje o modyfikacji ważnych elementów lub funkcji, przekazywanie rozmów z kupującymi oraz korespondencję z zespołem pomocy Steach (w tym za pośrednictwem interfejsu czatu lub innych form komunikacji opisanych powyżej).

Tworząc konto, subskrybując biuletyn lub podając nam swój adres e-mail lub numer telefonu, na przykład przy zakupie z zakończeniem realizacji transakcji jako gość, otrzymujesz powiadomienie i zgadzasz się (w niektórych jurysdykcjach i sytuacjach za dodatkową jednoznaczną zgodą) na otrzymywanie od nas marketingowych wiadomości e-mail i komunikatów. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybowania marketingowych e-maili i wiadomości, klikając link rezygnacji znajdujący się w e-mailu marketingowym lub w wiadomości. Członkowie mogą również kontrolować w ustawieniach konta, które wiadomości e-mail lub komunikaty marketingowe od Steach chcą otrzymywać. Pamiętaj, że wprowadzenie niektórych zmian w ustawieniach konta może potrwać kilka dni.

5. Przechowywanie

Łukasz Jaruzal Consulting będzie przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce, tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne (tj. przez cały okres istnienia konta członkowskiego Steach) lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług. Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje były wykorzystywane przez Steach do świadczenia Usług, możesz zamknąć konto. Steach będzie przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych/finansowych), rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych umów i w inny sposób opisany w niniejszej polityce. Ponadto sprzedawcy Steach również mogą być zobowiązani do przechowywania i wykorzystywania Twoich danych w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych. Należy pamiętać, że zamknięcie konta może nie zwolnić Twojego adresu e-mail, nazwy użytkownika lub nazwy sklepu (jeśli istnieje) do ponownego wykorzystania na nowym koncie. 

 

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w powyżej wymienionym zakresie. Dane będą przetwarzane przez Łukasz Jaruzal Consulting w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu 

6. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Polityki prywatności, to napisz do nas na adres hello@steach.co

Dane firmy:
Łukasz Jaruzal Consulting
NIP: 7831791433
REGON: 381711421
ul. Nad Rzeką 32, 89-310 Łobżenica wielkopolskie