Witaj w Steach. Cieszymy się, że tu jesteś. Rozgość się i baw się dobrze, ale pamiętaj, aby przestrzegać naszego regulaminu.


1. Akceptacja niniejszych warunków

Ten dokument tworzy nasze warunki korzystania z serwisu, czyli to, co oficjalnie nazywamy naszym "Regulaminem".

Regulamin jest prawnie wiążącą umową między Tobą a Steach. Umowa jest zawarta między Tobą a firmą Łukasz Jaruzal Consulting z siedzibą przy ul. Nad Rzeką 32, 89-310 w Łobżenicy.

Niniejsza umowa określa Twoje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z serwisu Steach.co, naszych aplikacji webowych, mobilnych oraz innych usług świadczonych przez Steach (wszystkie te usługi będziemy określać łącznie jako „Usługi”), dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tej umowy. Korzystając z którejkolwiek z naszych Usług (nawet po prostu przeglądając jedną z naszych stron internetowych), zgadzasz się na Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie możesz korzystać z naszych Usług. 

2. Prywatność

Wiemy, jak ważna jest prywatność, a w szczególności Twoje dane osobowe, dlatego nasza Polityka prywatności szczegółowo opisuje, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane podczas korzystania z naszych Usług. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w sposób określony w Polityce prywatności, więc przeczytaj ją tutaj.

Zarówno Steach, jak i sprzedawcy przetwarzają dane osobowe (na przykład imię i nazwisko kupującego, adres e-mail i adres zamieszkanie lub numer telefonu) i w związku z tym są uważani za oddzielnych i niezależnych administratorów danych osobowych kupujących zgodnie z prawem UE. Oznacza to, że każda ze stron jest odpowiedzialna za dane osobowe, które przetwarza w ramach świadczenia Usług. Na przykład, jeśli sprzedawca przypadkowo ujawni imię i nazwisko oraz adres e-mail kupującego podczas realizacji zamówienia innego kupującego, to sprzedawca, a nie Steach, będzie odpowiedzialny za takie nieuprawnione ujawnienie.

Jeśli jednak okaże się, że Steach i sprzedawcy są współadministratorami danych osobowych kupujących, i jeśli Steach zostanie pozwany, ukarany grzywną lub w inny sposób poniesie wydatki z powodu czegoś, co zrobiłeś, jako współadministrator danych osobowych kupujących, zgadzasz się w celu zabezpieczenia Steach na wydatki poniesione w związku z przetwarzaniem przez Ciebie danych osobowych kupującego. 

3. Warunki korzystania z serwisu

Steach łączy Sprzedawców i Kupujących. Oto przydatny przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć konkretne zasady, które są dla Ciebie istotne, w zależności od tego, jak korzystasz z Usług:

Jeśli wystawiasz jakiekolwiek produkty na sprzedaż za pośrednictwem naszych Usług, obowiązują Cię te zasady: Warunki dla Sprzedających

Jeśli korzystasz z naszych Usług do przeglądania lub robienia zakupów, obowiązują Cię te zasady: Warunki dla Kupujących. 

4. Twoje konto Steach

Aby korzystać z naszych usług, musisz utworzyć konto w serwisie Steach. Oto kilka zasad dotyczących kont Steach:

A. Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć co najmniej 18 lat. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18 i co najmniej 13 lat mogą korzystać z naszych Usług jedynie przez użycie konta należącego do rodzica lub opiekuna prawnego, za odpowiednią zgodą i pod bezpośrednim nadzorem. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą korzystać z serwisu Steach. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone przez osoby niepełnoletnie na Twoim koncie. Istnieją produkty i usługi komercyjne, których zastosowanie możesz rozważyć w celu ograniczenia dostępu osoby nieletniej do materiałów online. 

B. Uczciwość to podstawa. Podaj prawdziwe informacje na swój temat. Podawanie fałszywych informacji i podszywanie się pod inną osobę lub firmę przy użyciu swojego konta jest zabronione.

C. Wybierz odpowiednią nazwę. Jeśli nie chcesz używać swojego pełnego imienia i nazwiska jako nazwy związanej ze swoim kontem, to nie musisz tego robić. Pamiętaj jednak, że nie możesz używać języka obraźliwego, wulgarnego lub naruszającego prawa własności intelektualnej innej osoby, ani też w inny sposób naruszać Warunków korzystania.

D. Ponosisz odpowiedzialność za swoje konto. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na Twoim koncie. Jeśli współdzielisz konto z innymi osobami, odpowiedzialność za wszelkie działania ostatecznie ponosi osoba, której dane rozliczeniowe powiązano z kontem. Jeśli rejestrujesz się jako podmiot gospodarczy, osobiście gwarantujesz, że masz uprawnienia do wyrażenia zgody na Warunki korzystania w imieniu firmy. Ponadto kont nie można przenosić na inne osoby.

E. Chroń swoje hasło. Jak wspomnieliśmy powyżej, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie, ważne jest więc zadbanie o bezpieczeństwo hasła do swojego konta. 

F. Określmy dokładnie naszą relację. Te Warunki korzystania nie skutkują powstaniem relacji agencyjnej, spółki, spółki joint venture, stosunku pracy ani franczyzy między Tobą a firmą Łukasz Jaruzal Consulting.

5. Twoje treści

Treści, jakie publikujesz przy użyciu naszych Usług, są Twoimi treściami (nazwijmy je więc „Twoimi treściami”). Należą do nich wszelkie materiały publikowane za pośrednictwem naszych Usług (na przykład nazwy sklepów, zdjęcia profilowe, zdjęcia produktów, opisy produktów, oceny, komentarze, filmy, nazwy użytkowników itp.).

A. Odpowiedzialność za Twoje treści. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Twoje treści. Potwierdzasz, że dysponujesz wszystkimi wymaganymi prawami do Twoich treści oraz że przez ich publikację nie naruszasz praw żadnej strony trzeciej.

B. Upoważnienie do korzystania z Twoich treści. Publikacja Twoich treści za pośrednictwem naszych Usług oznacza udzielenie firmie Łukasz Jaruzal Consulting licencji na korzystanie z nich. Nie rościmy sobie praw własności do Twoich treści, ale dysponujemy Twoim upoważnieniem do korzystania z nich w celu wspomagania funkcjonowania i rozwoju serwisu Steach. Dzięki temu nie naruszymy żadnych praw do Twoich treści i pomożemy w ich promowaniu. Na przykład przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, by firma Łukasz Jaruzal Consulting poprzez serwis Steach oferowała od czasu do czasu Tobie lub osobom kupującym na Steach promocje na stronie, które mogą dotyczyć Twoich ofert

C. Prawa, których udzielasz firmie Steach. Przez publikację Twoich treści udzielasz firmie Steach niewyłącznej, globalnej, nieobciążonej tantiemami, nieodwołalnej, z możliwością udzielania podlicencji, wieczystej licencji na użytkowanie, wyświetlanie, edycję, modyfikowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, przechowywanie i tworzenie dzieł zależnych dotyczących Twoich treści. Umożliwia to nam świadczenie Usług i promowanie serwisu Steach, Twojego sklepu Steach lub ogólnie Usług we wszystkich formatach i przy użyciu dowolnych kanałów, w tym wszelkich Usług Steach, naszych partnerów lub witryn stron trzecich i nośników reklamowych. Wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw moralnych i praw do upublicznienia wobec nas za korzystanie z Twoich treści. Uznajesz także nasz uzasadniony interes związany z korzystaniem z nich, zgodnie z niniejszą licencją, w zakresie występowania wszelkich danych osobowych w Twoich treściach.

Wydaje się, że to dużo, ale potrzebujemy ich w celu dalszego prowadzenia serwisu Steach. Rozważmy poniższe przykłady: jeśli prześlesz zdjęcie lub film prezentujące produkt oferowany w Twoim sklepie Steach, mamy zgodę na wyświetlenie ich kupującym, a także możemy zmienić ich rozmiary lub jakość, tak aby wyglądały atrakcyjnie dla kupujących korzystających z aplikacji mobilnej; w przypadku opublikowania przez Ciebie opisu w języku angielskim, możemy przetłumaczyć go na język francuski, tak aby kupujący z Paryża mógł poznać historię Twojego produktu; jeśli opublikujesz piękne zdjęcie lub film prezentujące nową kartę pracy, możemy pokazać je – często razem z nazwą i zdjęciem Twojego sklepu – na stronie głównej, jednym z naszych blogów, a nawet billboardzie, aby pomóc w promocji Twojej firmy i serwisu Steach.

D. Zgłaszanie treści nieautoryzowanych. Steach przykłada dużą wagę do poszanowania praw własności intelektualnej i jest zaangażowana w postępowanie zgodne z odpowiednimi procedurami prawnymi w celu usuwania treści naruszających te prawa z Usług. Jeśli wobec Twoich treści zajdzie podejrzenie naruszenia własności intelektualnej innego podmiotu, podejmiemy odpowiednie działania, od usunięcia Twoich treści, jeśli otrzymamy odpowiednie powiadomienie, aż po zamknięcie Twojego konta w przypadku powtórnego naruszenia. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym fakcie.

E. Treści nieodpowiednie, fałszywe lub mylące Powinno to się wydawać oczywiste, ale są pewne rodzaje treści, których nie chcemy publikować w usługach Steach (ze względów prawnych lub innych). Wyrażasz zgodę na powstrzymywanie się od publikowania treści obraźliwych, zawierających groźby i zniewagi, obscenicznych, wulgarnych itp. Wyrażasz także zgodę na powstrzymanie się od publikowania wszelkich treści fałszywych i mylących oraz korzystania z Usług w sposób oszukańczy lub mylący.

6. Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy przez Ciebie. Będzie nam smutno, jeśli nas opuścisz, ale w dowolnym momencie możesz zamknąć swoje konto Steach w ustawieniach konta. Zamknięcie Twojego konta nie wpłynie na dostępność części Twoich treści opublikowanych za pośrednictwem Usług przed jego zamknięciem. 

Rozwiązanie umowy przez firmę Łukasz Jaruzal Consulting. Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto (oraz dowolne konta, które Steach uzna za powiązane z Twoim kontem) oraz uniemożliwić Ci dostęp do Usług, jeśli będziemy mieli podejrzenie, że Ty, Twoje treści lub sposób, w jaki korzystasz z Usług naruszają nasze Warunki. W takim przypadku należy pamiętać, że nie masz żadnych umownych ani określonych prawem uprawnień do korzystania z naszych Usług, na przykład w celu sprzedaży lub zakupów w naszych witrynach i aplikacjach mobilnych. Steach powiadomi Cię o zamknięciu lub zawieszeniu konta, chyba że wielokrotnie naruszysz Warunki lub nie będziemy mogli Cię o tym powiadomić ze względów prawnych lub regulacyjnych.

W przypadku zamknięcia konta przez Ciebie lub firmę Łukasz Jaruzal Consulting możesz utracić wszelkie informacje powiązane ze swoim kontem, w tym Twoje treści.

Możemy zaniechać świadczenia Usług Firma Łukasz Jaruzal Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Tobie, dowolnym lub wszystkim użytkownikom dowolnej Usługi w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, w tym usług opisanych w zasadach Steach podlegającym niniejszym warunkom korzystania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wpływ wszelkich zmian w Usługach na Ciebie, w tym na Twój zysk lub możliwość generowania przychodów przy użyciu Usług.

Okres obowiązywania. Warunki korzystania pozostają w mocy nawet po zablokowaniu Twojego dostępu do Usług lub zakończeniu korzystania z Usług.

7. Gwarancje i ograniczenie odpowiedzialności (czyli o co nie możesz nas pozwać)

Zakupione artykuły. Przyjmujesz do wiadomości, że firma Łukasz Jaruzal Consulting nie produkuje, nie przechowuje ani nie bada żadnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem naszych Usług. My zapewniamy rynek, a produkty dostępne w naszych serwisach są wytwarzane, wystawiane i sprzedawane bezpośrednio przez niezależnych sprzedawców, w związku z czym firma Łukasz Jaruzal Consulting nie udziela żadnych gwarancji dotyczących ich jakości, bezpieczeństwa, a nawet zgodności z prawem. Wszelkie roszczenia prawne związane z zakupionymi artykułami należy zgłaszać bezpośrednio sprzedawcy. Zwalniasz firmę Łukasz Jaruzal Consulting z wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia związane z artykułami sprzedawanymi za pośrednictwem naszych Usług, w tym defekty produktów, błędy sprzedawców lub produkty, które spowodowały obrażenia fizyczne (np. roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt).

Dostępne treści. Podczas korzystania z naszych Usług możesz napotkać materiały, które uznasz za obraźliwe lub nieodpowiednie. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek treści publikowanych przez użytkowników przy użyciu naszych Usług. Firma Łukasz Jaruzal Consulting nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, zgodność z prawem i obyczajność treści publikowanych przez użytkowników oraz dostępnych za pośrednictwem Usług. Zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności za te treści.

Osoby, z którymi wchodzisz w interakcje. Możesz używać Usług do wchodzenia w interakcje z innymi osobami, w sieci i osobiście. Jednakże przyjmujesz do wiadomości, że nie weryfikujemy użytkowników naszych Usług oraz zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej interakcji z innymi użytkownikami. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek przy wszystkich interakcjach z innymi osobami, zwłaszcza przy spotkaniach twarzą w twarz.

Usługi stron trzecich. Nasze usługi mogą zawierać linki do witryn i usług stron trzecich, których nie jesteśmy właścicielami i nie kontrolujemy (na przykład linki do serwisów Facebook, Twitter i Pinterest). Możesz także musieć korzystać z produktów i usług stron trzecich w celu używania niektórych naszych Usług (na przykład zgodne urządzenia mobilne w celu korzystania z naszych aplikacji mobilnych). Dostęp do tych usług stron trzecich uzyskujesz na własne ryzyko. Strony trzecie mogą wymagać zaakceptowania ich własnych warunków korzystania. Firma Łukasz Jaruzal Consulting nie jest stroną tych umów. Są one zawierane bezpośrednio między Tobą a stroną trzecią.

Karty podarunkowe i promocje. Przyjmujesz do wiadomości, że Steach nie daje żadnych gwarancji w odniesieniu do salda Twoich kart podarunkowych i nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp, zmianę, kradzież lub zniszczenie karty podarunkowej lub kodu karty podarunkowej wynikających z działania Twojego lub strony trzeciej. Przyjmujesz też do wiadomości, że możemy zawiesić możliwość wykorzystania Twojej karty podarunkowej lub zabronić jej wykorzystania, jeśli Twoja karta podarunkowa lub jej kod zostaną zgłoszone jako zagubione lub skradzione albo jeśli uznamy, że saldo Twojej karty podarunkowej jest wykorzystywane w sposób podejrzany lub w inny nieautoryzowany sposób. Jeśli kod podarunkowy przestaje działać, jedynym rozwiązaniem jest wydanie przez nas zastępczego kodu podarunkowego. Udział w ofercie specjalnej lub promocji wyklucza możliwość późniejszego stwierdzenia, że warunki danej oferty specjalnej lub promocji były niejasne.

8. Zmiany w Regulaminie

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin. Jeśli uznamy, że zmiany są istotne, na pewno poinformujemy Cię o tym, publikując zmiany za pośrednictwem Usług i/lub wysyłając Ci wiadomość e-mail lub wiadomość o zmianach. W ten sposób możesz zdecydować, czy chcesz nadal korzystać z Usług. Zmiany wejdą w życie z chwilą ich opublikowania, chyba że określono inaczej. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za przeglądanie i zapoznawanie się z wszelkimi zmianami. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zaktualizowanego Regulaminu.

9. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Regulaminu, to napisz do nas na adres hello@steach.co

Dane firmy:
Łukasz Jaruzal Consulting
NIP: 7831791433
REGON: 381711421
ul. Nad Rzeką 32, 89-310 Łobżenica wielkopolskie

10. Obsługa płatności

Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.