Warunki dla Sprzedających

Niniejsze zasady stanowią część Regulaminu. Otwierając sklep Steach, akceptujesz niniejsze zasady i nasze Warunki korzystania.

1. Zasady dotyczące własności intelektualnej

Steach jako serwis typu marketplace dla nauczycieli, projektantów i twórców bardzo poważnie podchodzi do prawa własności intelektualnej. Przestrzegamy przepisów prawa własności intelektualnej i sprawdzonych praktyk branżowych w celu zachowania integralności naszego kreatywnego rynku. Niniejsze Zasady dotyczące własności intelektualnej wyjaśniają, w jaki sposób podchodzimy do rzekomych naruszeń, w jaki sposób upoważnione strony mogą zgłaszać naruszenia dotyczące treści na naszym rynku oraz jak sprzedawcy Steach mogą udzielić odpowiedzi w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy ich ofert lub sklepów.

A. Rola Steach

Steach to serwis typu marketplace obejmujący indywidualnych sprzedawców zewnętrznych, którzy prowadzą swoje sklepy, tworzą własne zasady i są odpowiedzialni za swój asortyment i przestrzeganie przepisów prawa. Steach zapewnia rynek, ale nie wytwarza dóbr. Treści widoczne na rynku Steach są tworzone przez indywidualnych sprzedawców, którzy nie są pracownikami, pełnomocnikami ani przedstawicielami Łukasz Jaruzal Consulting. Sprzedawcy są zobowiązani upewnić się, że mają wszystkie niezbędne prawa do prezentowanych treści i że nie naruszają żadnych praw stron trzecich, publikując te treści.

Steach ma prawo wyłączyć każdą ofertę, każdy sklep i każde konto podejrzane o naruszanie naszych Warunków korzystania. Steach zastrzega sobie też prawo do podjęcia działań przeciwko osobom nadużywającym obowiązujących w Steach Zasad dotyczących własności intelektualnej lub naszych Warunków korzystania.

Steach nie może wypowiadać się w imieniu właścicieli praw własności intelektualnej ani nie ma możliwości oferowania porad prawnych lub dokonywania prawnej oceny, czy treści w sklepie naruszają własność intelektualną innej osoby. Steach usunie materiał, który rzekomo narusza własność intelektualną, po otrzymaniu właściwego zgłoszenia.

B. Zgłoszenia naruszenia własności intelektualnej

Steach stara się szybko reagować na właściwe zgłoszenia naruszenia własności intelektualnej, usuwając materiał rzekomo stanowiący takie naruszenie lub blokując do niego dostęp. Jeśli w reakcji na zgłoszenie Steach usunie lub zablokuje materiał, w miarę możliwości podejmie też próbę kontaktu z członkiem, którego to dotyczy, dostarczy informacje dotyczące zgłoszenia i usunięcia treści oraz zapewni informacje dotyczące udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Steach może też przedstawić członkowi, którego dotyczy zgłoszenie, jego kopię, w tym nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej.

Aby zgłosić pełnomocnikowi Steach naruszenie dotyczące DMCA lub innych przepisów własności intelektualnej, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Formularz jest dla nas najszybszym sposobem na zajęcie się Twoim zgłoszeniem.

Przed przetworzeniem zgłoszenia Steach może poprosić o dodatkowe informacje, np. dokumenty umożliwiające weryfikację tożsamości osoby zgłaszającej lub potwierdzające prawo do treści. Steach ma prawo do odrzucenia zgłoszeń i odpowiedzi na zgłoszenia zawierających informacje, które naszym zdaniem są nieprawdziwe, sfałszowane, niekompletne lub w jakikolwiek inny sposób przekazane w złej wierze. Steach zastrzega sobie też prawo do podjęcia działań przeciwko osobom nadużywającym tej zasady.

 

2. Rodzaje opłat

Sprzedawcy mogą mieć obowiązek uiszczania opłat, których rodzaje wymieniono poniżej. Wszystkie wymienione opłaty nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) ani podobnych podatków, które mogą mieć zastosowanie. 

A. Prowizje od sprzedaży i wynagrodzenie Sprzedawcy

W przypadku sprzedaży za pośrednictwem witryny Steach.co zostanie naliczona prowizja od sprzedaży w wysokości 20% od ceny netto sprzedanych Materiałów. Do ceny netto jest wliczona prowizja operatora płatności. Strony rozliczają Prowizję miesięcznie, do 10-go dnia następnego miesiąca. Prowizja Steach zostanie powiększona o należny podatek VAT, jeżeli obowiązek jego zapłaty wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zapłaty Prowizji dokonamy przelewem na Twój rachunek bankowy wskazany w Koncie Steach.